3D scannning – fra .STL til Solid i Inventor
3D scanning, Houseweb.dk

3D scannning – fra .STL til Solid i Inventor

Autodesk har et fantastisk produkt på markedet til håndtering af 3D modeller der kommer fra en 3D scanner. Meshmixer er oprindeligt til håndtering af 3D print, men giver også mulighederne for at kunne håndterer de ofte meget store STL filer og reducerer dem, således de kan anvendes i Inventor.

 

3D scannerne bliver bedre og bedre – og teknologien er nu klar til at vi tager den i brug. Scannerne kan købes i forskellige veriationer og i forskellige prisklasser.

IoT i byggebranchen
Houseweb.dk, IoT

IoT i byggebranchen

IoT Internet of Things – bliver den nye verdens opsamling af data. Og data er som alle ved magt.

IoT enheder kan fås i mange varianter.  Til private er der i dag et kæmpe marked hvor man med enkelte ressourcer og det rigtige udstyr kan fjernbetjene sit eget hjem med lys, kamera, varme etc.

I det professionelle marked er IoT på samme måde ved at tage sit indtog i de mange bygninger der anvendes inden for det private, regionerne, kommunerne og staten.

I dag produceres rigtig mange enheder til byggeriet med indbyggede IoT funktionalitet. Og der kommer til stadighed flere og flere batteridrevne enheder til overvågning af temperatur, luftfugtighed, CO2, bevægelse etc.

I den forbindelse er der blvet udviklet specielle IoT netværk – netværk der bare er der. Og man behøver derfor ikke sætte enhederne op til et trådløs netværk. De kører på et lukket netværk og man kan så opsamle data vi services, og presenter data via eksempelvis Power BI fra Microsoft.

Sigfox standarden tilbyder et netværk – der kan kommunikere med mange enheder. Og giver samtidig muligheden for at der ikke skal registreres IoT enheder i det interne netværk.

Samtidig findes der idag et væld af forskellige Webhooks services, der kan modtage data fra de enheder der  operere i Sigfox miljøet. Så med den rigtige forretnings forståelse og en smule udvikling, er det muligt at komme hurtigt igang med fremtiden på dette område.

Alle de data der bliver opsamlet kan bruges til at benchmarke bygninger mod hinanden, KPI’er, bruges i planlægningen af rengøring og så videre. Mulighederne er enorme.

BIM modellerne indeholder tilsvarende datamodeller der kan integreres med de indhentede data fra IoT enhederne.

MS Azure – WEP app – Tidszoner
Houseweb.dk

MS Azure – WEP app – Tidszoner

Når man anvender Azure – der er et fantastisk hosting sted. Skal man være obs på at standard tidszonen ligger uden for den danske tidszone. Hvorfor det er vigtigt at få sat tidszonen rigtigt.

Dette gør sig blandt andet gældende når man anvender kalender el. lignende i sine Web app – her er tiden pt. 2 timer tidligere altså 6.30 vil blive vist som 4.30.

Det kan man rette ved at ændre opsætningen på Azure med følgende parameter:

WEBSITE_TIME_ZONE

Og man går ind i application settings – under application settings og sætter en ny opsætning ved at trykke på add new setting.

Value sættes til den tidszone man bruger.

Link til oversigt tidszoner

Autodesk anbefaler Droner i konstruktionsfasen
Droner, Houseweb.dk, Teknologi

Autodesk anbefaler Droner i konstruktionsfasen

Byggeledelsen bruger droner i dagligdagen.

Alt er blevet lettere med droner – og har man de rigtige tilladelser er det muligt at bruge dronerene til opmåling, overvågning af byggepladser, kvalitetskontrol af modeller i BIM og Recap skabte modeller.

Med de nøgle færdig løsninger i Skyen, vil anvendelsen af droner eksplodere i de kommende år.

Connected Workflows: Drones in Construction

 

Bog

Elementbeskrivelser – OUTDOOR
Byggeri, Droner, Houseweb.dk, Software

Elementbeskrivelser – OUTDOOR

Elementbeskrivelserne

Elementbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver der er i forbindelse med udenoms arealer. Herunder elementer som Græs, Brugsgræs, fællesgræs, hæk, klippet pur, rosenbede etc.

In eller outsourcing

Beskrivelserne kan anvendes i forskellige situationer. Enten ved at elementerne outsources, og en ekstern udbyder kan beregne en pris for opgaverne og samtidig bruge elementbeskrivelserne i det daglige arbejde møntet på kvalitetssikringen af det udførte arbejde. Alternativt til brug internt i organisationen, således arbejdsopgaverne kendes, og der kan følges op på om arbejdet udføres efter aftalerne.

Indholdet

 

  • Arealbeskrivelser (herunder GIS kort i form af eksempel Drone kort)
  • Mængder (græs arealer, fastbelægning, antal bænke, lygtepæle etc)
  • Tider (beregnede grundtider til kalkulation af planlagte tider i kalender)
  • Priser (beregning af priser for entrepriser)
  • Aftalerne (hvad er aftalt og hvad skal der gøres)

Beskrivelserne

For hvert element er der en beskrivelse af de overordnede mål for udførsel af opgaven.

Krav til den tilstand som forventes for det pågældende areal

Krav til hvordan opgaven skal udføres.

Effekt beregninger i rengøringen
Houseweb.dk, Rengøring, Software ,

Effekt beregninger i rengøringen

Effekt beregninger i rengøringen gør INDOOR endnu mere interessant.

I forbindelse med beregning af rengøring, er det vigtigt at sætte nogle krav til eksempelvis antal kvm pr. time, således man derigennem sikre at den enkelte rengøringsassistent har den fornødne tid til at sikre det rengørings niveau der er for de forskellige områder. der tænkes her på Administrationen, Skoler, børnehaver, vuggestuer, ældreplejen etc.

Rengørings niveau og standard er af stor betydning for det man kan forvente i den daglige rengøring. Eksempelvis er det vigtig at børnehaver og vuggestuer har en høj grad af rengøring, således smitte og lignende undgås i største omfang.

Indoor – Rengøring
Byggeri, Houseweb.dk, Rengøring, Software, Teknologi ,

Indoor – Rengøring

Rengøring skal gøres visuelt mere synligt. Og Her er BIM modellen en hjælp på vejen.

Her giver FORGE vieweren fra Autodesk alle mulighederne for at vise BIM modellen kombineret med de mange data i en integrationtil SQL serven.

sikre sig at alle Rum er registrerede.

For det første skal vi have en byggemodel med ‘rum’ objekter. Det er en skam Forge-oversætteren uddrager ikke native Revit-fil i formatet niveau (gulv), værelser, mens Navisworks har konceptet rum og bringer det sammen, når det importeres til Forge. Så vi kan gemme Revit filen til NWD format og sende til Forge til oversættelse. inden åbningen i Navisworks skal du kontrollere, at mulighederne for Revit er markeret.

Link til eksempel på kode

LInk til 3d printer artikel

Indendørs scanning –
Foto, Houseweb.dk, Teknologi, Vedligehold ,

Indendørs scanning –

Med indendørs scanning får man idag nogle unikke muligheder for at præsenterer sine indendørs arealer i perfekte billeder som skaber en 3D model man kan gå en tur i. Samtidig giver det muligheder for at skabe punktskyer der kan anvendes direkte i de forskellige CAD programmer der er på markedet.

Nogle af udbyderne på markedet tilbyder endda en PDF/JPG skabt direkte fra den 3D scanning der er udført. Her får man en plantegning med korrekte arealer, og rummene bliver korrekt optegnet. Der findes så services i skyen der tilbyder at konverterer PDF erne til DWG tegninger der kan anvendes som grundlag for en "rigtig" optegning.

Digitalisering er vejen frem, og netop derfor ser vi i disse år rigtig meget udvikling netop indenfor dette område.

3D print – ikke kun legetøj
Houseweb.dk, Teknologi ,

3D print – ikke kun legetøj

3D printer

Med 3D printeren der har været på markedet i efterhånden nogle år, oplever vi lige nu en udvikling der betyder at denne teknologi er blevet endnu mere spændende.

Med CAD softwaren er det muligt at printe prototyper, og i en kvalitet der efterhånden er brugbar. Og printerne er samtidig blevet billigere og billigere.

I mit tilfælde har jeg brugt de drone billeder vi tidligere har beskrevet og skabt en 3D model ud fra disse billeder i Autodesk Recap Photo. Eksporteret en punktsky, konverteret den til en .STL fil og printet den på en XYZprinting  da Vinci 2.0A Duo 3D Printer. Og kvaliteten er faktisk ok.

Hvorfor er det så interessant. Det er det fordi man selvfølgelig kan se meget på de skærme vi har idag, og også få en fornemmelse for de kurver der er i modellerne. Men det er noget bedre at få en 3D model i hånden, også i de meget komplekse tilfælde. Det giver en unik mulighed for at få det fulde indtryk af den overflyvning man har foretaget.

 

 

Det gamle rengørings system skal opdateres eller skiftes
Byggeri, Houseweb.dk, Rengøring , ,

Det gamle rengørings system skal opdateres eller skiftes

Rigtig mange har idag et rengørings system. Et system der har været brugt i årevis og ofte er gået i arv fra tidligere medarbejdere.

Problemet er at de data og de basistider der er registreret ikke er vedligeholdt. Og derfor giver systemerne ofte et forkert billede af det behov der er, samt forkerte beregninger af rengøringstider. Som med så meget andet har rengørings teknikker og maskiner effektiviseret flere arbejdsgange. Der for er det nok tiden at genbesøge de modeller som idag danner grundlaget for den enkelte virksomheds rengørings planer.

Tidsstudier er en helt anden ting. Tiderne aftales ofte mellem virksomheden og den tilknyttede fagforening. Hvorfor tidene selvfølgelig bør revurderes løbende. Og derfor også sikre at alle får det bedste udgangspunkt for et godt stykke arbejde. Rengøring er en vigtig del af alles hverdag, og derfor skal de systemer der anvendes - også være tidvarende og i integration med andre fagsystemer.

 

INSTA 800

Houseweb.dk

Michael Møller Jensen

Vi skriver om det der rører sig inden for de nyeste teknologier og driften af byggerier