Effekt beregninger i rengøringen
Houseweb.dk, Rengøring, Software ,

Effekt beregninger i rengøringen

Effekt beregninger i rengøringen gør INDOOR endnu mere interessant.

I forbindelse med beregning af rengøring, er det vigtigt at sætte nogle krav til eksempelvis antal kvm pr. time, således man derigennem sikre at den enkelte rengøringsassistent har den fornødne tid til at sikre det rengørings niveau der er for de forskellige områder. der tænkes her på Administrationen, Skoler, børnehaver, vuggestuer, ældreplejen etc.

Rengørings niveau og standard er af stor betydning for det man kan forvente i den daglige rengøring. Eksempelvis er det vigtig at børnehaver og vuggestuer har en høj grad af rengøring, således smitte og lignende undgås i største omfang.

Indoor – Rengøring
Byggeri, Houseweb.dk, Rengøring, Software, Teknologi ,

Indoor – Rengøring

Rengøring skal gøres visuelt mere synligt. Og Her er BIM modellen en hjælp på vejen.

Her giver FORGE vieweren fra Autodesk alle mulighederne for at vise BIM modellen kombineret med de mange data i en integrationtil SQL serven.

sikre sig at alle Rum er registrerede.

For det første skal vi have en byggemodel med ‘rum’ objekter. Det er en skam Forge-oversætteren uddrager ikke native Revit-fil i formatet niveau (gulv), værelser, mens Navisworks har konceptet rum og bringer det sammen, når det importeres til Forge. Så vi kan gemme Revit filen til NWD format og sende til Forge til oversættelse. inden åbningen i Navisworks skal du kontrollere, at mulighederne for Revit er markeret.

Link til eksempel på kode

LInk til 3d printer artikel

Det gamle rengørings system skal opdateres eller skiftes
Byggeri, Houseweb.dk, Rengøring , ,

Det gamle rengørings system skal opdateres eller skiftes

Rigtig mange har idag et rengørings system. Et system der har været brugt i årevis og ofte er gået i arv fra tidligere medarbejdere.

Problemet er at de data og de basistider der er registreret ikke er vedligeholdt. Og derfor giver systemerne ofte et forkert billede af det behov der er, samt forkerte beregninger af rengøringstider. Som med så meget andet har rengørings teknikker og maskiner effektiviseret flere arbejdsgange. Der for er det nok tiden at genbesøge de modeller som idag danner grundlaget for den enkelte virksomheds rengørings planer.

Tidsstudier er en helt anden ting. Tiderne aftales ofte mellem virksomheden og den tilknyttede fagforening. Hvorfor tidene selvfølgelig bør revurderes løbende. Og derfor også sikre at alle får det bedste udgangspunkt for et godt stykke arbejde. Rengøring er en vigtig del af alles hverdag, og derfor skal de systemer der anvendes - også være tidvarende og i integration med andre fagsystemer.

 

INSTA 800

Houseweb.dk

Michael Møller Jensen

Vi skriver om det der rører sig inden for de nyeste teknologier og driften af byggerier

Nødvendige kompetencer for anvendelse af INSTA 800
Houseweb.dk, Rengøring

Nødvendige kompetencer for anvendelse af INSTA 800

Der er udarbejdet 4 vidensniveauer for anvendelse af INSTA 800 – hvor niveau 3 og 4 giver aktører samhørighed.

 • Vidensniveau 1 – nogen viden om INSTA 800
 • Vidensniveau 2 – anvender INSTA 800 i nogen grad i arbejdet
 • Vidensniveau 3 – detaljeret visen om INSTA 800
 • Vidensniveau 4 – Behersker INSTA 800 i alle arbejdets faser.

Rengøring er ikke bare rengøring
Houseweb.dk, Rengøring

Rengøring er ikke bare rengøring

DS/INSTA 800.

Standarden beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengørings kvalitet. Standarden kan samtidig danne skole for certificeringen af de virksomheder og personer der anvender INSTA-800.

Med standarden får vi et fælles rengørings sprog, således arbejdet i det daglige bliver lettere. Hvilket vil sige at kommunikationen mellem aktørene forbedres på rengørings området.

 • Entydig dokumentation
 • Mulighed for at kontrollere at fastlagt kvalitetsniveau er nået.
 • Mulighed for kontrol af eget arbejde og indsats
 • Vi kan specificere vores krav
 • Mulighed for at informere brugerene om hvad de kan forvente
 • Objektive måle kriterier
 • Lettere at gennemskue tilbud og udbud

Standarden beskriver 2 hovedprincipper:

 • Visuel kontrol
 • Kontrol med måleinstrumenter