Udbud
Byggeri, Houseweb.dk, Software

Udbud

Brug af udbuds standarder – samt henvisning til samme, betragtes som vigtige for sikring af  en fair konkurrence mellem de udbydere der er til en given opgave. på samme vis sikre det en ensartethed af de tilbud man modtager – og derved også en mere reel og fair bedømmelse af de forskellige tilbud.

Formålet med udbud er følgende:

 • Prekval. – eller anmodning om deltagelse
 • Udbuds procedure og betingelser
 • Beskrivelse af vurdering metodik. Vægtning af de forskellige dele
 • Omfanget af leverancen
 • Krav om leverandørens økonomi, CSR etc.
 • Krav til opgaven (teknisk)
 • Kontraktform

Offentligt udbud, er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Herved sikres det at konkurrencen er lige for alle, Men det betyder også at mange skal bruge mange ressourcer på at byde på en opgave. og kun én vidner. Man skal derfor sikre sig at man virkelig gør et godt stykke arbejde hvis man vælger at byde på et offentligt udbud. Herved øges chancen for at man vinder.

Gå aldrig halvhjertet ind i det.

 Begrænset udbud, giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven. Her skal man gennem en prækvalifikation, hvor man udvælger de levarndøreer der kan deltage i udbud, ved hjælp af økonomisk og teknisk kapacitet. Det giver udbyder muligheden for at begrænse antallet af besvarelser, men sikre også en bedre mængde af tilbud.

 

Nødvendige kompetencer for anvendelse af INSTA 800
Houseweb.dk, Rengøring

Nødvendige kompetencer for anvendelse af INSTA 800

Der er udarbejdet 4 vidensniveauer for anvendelse af INSTA 800 – hvor niveau 3 og 4 giver aktører samhørighed.

 • Vidensniveau 1 – nogen viden om INSTA 800
 • Vidensniveau 2 – anvender INSTA 800 i nogen grad i arbejdet
 • Vidensniveau 3 – detaljeret visen om INSTA 800
 • Vidensniveau 4 – Behersker INSTA 800 i alle arbejdets faser.

Rengøring er ikke bare rengøring
Houseweb.dk, Rengøring

Rengøring er ikke bare rengøring

DS/INSTA 800.

Standarden beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengørings kvalitet. Standarden kan samtidig danne skole for certificeringen af de virksomheder og personer der anvender INSTA-800.

Med standarden får vi et fælles rengørings sprog, således arbejdet i det daglige bliver lettere. Hvilket vil sige at kommunikationen mellem aktørene forbedres på rengørings området.

 • Entydig dokumentation
 • Mulighed for at kontrollere at fastlagt kvalitetsniveau er nået.
 • Mulighed for kontrol af eget arbejde og indsats
 • Vi kan specificere vores krav
 • Mulighed for at informere brugerene om hvad de kan forvente
 • Objektive måle kriterier
 • Lettere at gennemskue tilbud og udbud

Standarden beskriver 2 hovedprincipper:

 • Visuel kontrol
 • Kontrol med måleinstrumenter

Brug af droner i byggefasen
Droner, Houseweb.dk

Brug af droner i byggefasen

Det at styre en byggeplads er et stort og ansvarsfuldt arbejde. Fra det at holde fokus på fremdriften, styre sikkerheden, holde øje med underleverandører og sikre bygherrernes interesser. Dronerne kan hjælpe med at sikre det daglige overblik, i en arbejdsdag fyldt med koordinering og sikring af en byggeplads med struktur og kvalitet.

Som byggeprojektleder i byggefasen er du den der står med en byggeplads der konstant skifter karakter. Det at holde styr på alle de dele der løbende ændre sig er en kæmpe opgave. Det er der drone data kommer ind. Drone kort / 3D modeller gør det muligt at se din byggeplads i en helt ny dimension.

Projektledere, der bruger Droner, kortlægger typisk deres byggeplads hver uge. Det at have konsekvent overblik er uundværlig, når det gælder sporing af fremskridt, inspektion af sikkerheds problemer og holde overblikket i realtid. Det er endda muligt at tage basale målinger og beregne volumener eller tage noter på drone kort. Forbedre kommunikation og rapportering. Drone data kan også kombineres yderligere site data som CAD designs- eller importeres til industri software til mere avanceret overvågning og planlægning.

Droner – brugt til digitalisering
Business case, Droner, Houseweb.dk, Teknologi

Droner – brugt til digitalisering

Dronerne har åbnet en helt ny mulighed for at skabe digitalisering via overflyvninger istedet for den traditionelle måde med lifte, stiger og seletøj. Dronerne er idag så nøjagtige og med så gode kameraer – at digitalisering kan foretages meget billigere en man tidligere har kunnet. og tillægsydelserne er samtidig mange, i form af billedmateriale, geotagging, opmåling, tilstand, punktskyer etc.

 

 

Autodesk Forge platformen – så bliver det ikke bedre
Business case, Houseweb.dk, Teknologi, Uddannelse

Autodesk Forge platformen – så bliver det ikke bedre

En outstanding viewer – men det er meget mere end det.

Mulighederne er uendelige – og sikkert er det at vi bevæger os i retning af at alt med tiden bliver flyttet i clouden.

Autodesk giver rigtig mange muligheder fri – ved at tilbyde Forge som platform for nyudvikling.

Autodesk annoncerede i 2015 en cloudbaseret udviklings platform relateret til design og produktion. Autodesk har leveret program interfaces (API) og software development kit der har sikret at der idag findes hundredvis af små stykker software på nettet baseret på forge. Det er bare at søge internettet igennem.

Fokus er at være på markedet hurtig – og tage ved lære af de opdagelser der gøres. Og fremstillingerne af modellerne vil i fremtiden ikke være det vigtigste, men hele processen omkring modellerne.

 

 

Timesag på den enkle måde
Business case, Houseweb.dk, Teknologi

Timesag på den enkle måde

Timesag skal være let og intuitivt – eller ønsker ingen at bruge det. Derfor har vi opbygget en løsning der kan tilpasses den enkelte. Ikke mindst i det frivillige er der et stort behov for at registrerer timer  – da der selvom det er frivillige foreninger ofte erlægges et vederlag for det arbejde der udføres. enten via timer eller fordi der foretages en del kørsel.