IoT i byggebranchen
Houseweb.dk, IoT

IoT i byggebranchen

IoT Internet of Things – bliver den nye verdens opsamling af data. Og data er som alle ved magt.

IoT enheder kan fås i mange varianter.  Til private er der i dag et kæmpe marked hvor man med enkelte ressourcer og det rigtige udstyr kan fjernbetjene sit eget hjem med lys, kamera, varme etc.

I det professionelle marked er IoT på samme måde ved at tage sit indtog i de mange bygninger der anvendes inden for det private, regionerne, kommunerne og staten.

I dag produceres rigtig mange enheder til byggeriet med indbyggede IoT funktionalitet. Og der kommer til stadighed flere og flere batteridrevne enheder til overvågning af temperatur, luftfugtighed, CO2, bevægelse etc.

I den forbindelse er der blvet udviklet specielle IoT netværk – netværk der bare er der. Og man behøver derfor ikke sætte enhederne op til et trådløs netværk. De kører på et lukket netværk og man kan så opsamle data vi services, og presenter data via eksempelvis Power BI fra Microsoft.

Sigfox standarden tilbyder et netværk – der kan kommunikere med mange enheder. Og giver samtidig muligheden for at der ikke skal registreres IoT enheder i det interne netværk.

Samtidig findes der idag et væld af forskellige Webhooks services, der kan modtage data fra de enheder der  operere i Sigfox miljøet. Så med den rigtige forretnings forståelse og en smule udvikling, er det muligt at komme hurtigt igang med fremtiden på dette område.

Alle de data der bliver opsamlet kan bruges til at benchmarke bygninger mod hinanden, KPI’er, bruges i planlægningen af rengøring og så videre. Mulighederne er enorme.

BIM modellerne indeholder tilsvarende datamodeller der kan integreres med de indhentede data fra IoT enhederne.

MS Azure – WEP app – Tidszoner
Houseweb.dk

MS Azure – WEP app – Tidszoner

Når man anvender Azure – der er et fantastisk hosting sted. Skal man være obs på at standard tidszonen ligger uden for den danske tidszone. Hvorfor det er vigtigt at få sat tidszonen rigtigt.

Dette gør sig blandt andet gældende når man anvender kalender el. lignende i sine Web app – her er tiden pt. 2 timer tidligere altså 6.30 vil blive vist som 4.30.

Det kan man rette ved at ændre opsætningen på Azure med følgende parameter:

WEBSITE_TIME_ZONE

Og man går ind i application settings – under application settings og sætter en ny opsætning ved at trykke på add new setting.

Value sættes til den tidszone man bruger.

Link til oversigt tidszoner

Autodesk anbefaler Droner i konstruktionsfasen
Droner, Houseweb.dk, Teknologi

Autodesk anbefaler Droner i konstruktionsfasen

Byggeledelsen bruger droner i dagligdagen.

Alt er blevet lettere med droner – og har man de rigtige tilladelser er det muligt at bruge dronerene til opmåling, overvågning af byggepladser, kvalitetskontrol af modeller i BIM og Recap skabte modeller.

Med de nøgle færdig løsninger i Skyen, vil anvendelsen af droner eksplodere i de kommende år.

Connected Workflows: Drones in Construction

 

Bog

Elementbeskrivelser – OUTDOOR
Byggeri, Droner, Houseweb.dk, Software

Elementbeskrivelser – OUTDOOR

Elementbeskrivelserne

Elementbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver der er i forbindelse med udenoms arealer. Herunder elementer som Græs, Brugsgræs, fællesgræs, hæk, klippet pur, rosenbede etc.

In eller outsourcing

Beskrivelserne kan anvendes i forskellige situationer. Enten ved at elementerne outsources, og en ekstern udbyder kan beregne en pris for opgaverne og samtidig bruge elementbeskrivelserne i det daglige arbejde møntet på kvalitetssikringen af det udførte arbejde. Alternativt til brug internt i organisationen, således arbejdsopgaverne kendes, og der kan følges op på om arbejdet udføres efter aftalerne.

Indholdet

 

  • Arealbeskrivelser (herunder GIS kort i form af eksempel Drone kort)
  • Mængder (græs arealer, fastbelægning, antal bænke, lygtepæle etc)
  • Tider (beregnede grundtider til kalkulation af planlagte tider i kalender)
  • Priser (beregning af priser for entrepriser)
  • Aftalerne (hvad er aftalt og hvad skal der gøres)

Beskrivelserne

For hvert element er der en beskrivelse af de overordnede mål for udførsel af opgaven.

Krav til den tilstand som forventes for det pågældende areal

Krav til hvordan opgaven skal udføres.

Effekt beregninger i rengøringen
Houseweb.dk, Rengøring, Software ,

Effekt beregninger i rengøringen

Effekt beregninger i rengøringen gør INDOOR endnu mere interessant.

I forbindelse med beregning af rengøring, er det vigtigt at sætte nogle krav til eksempelvis antal kvm pr. time, således man derigennem sikre at den enkelte rengøringsassistent har den fornødne tid til at sikre det rengørings niveau der er for de forskellige områder. der tænkes her på Administrationen, Skoler, børnehaver, vuggestuer, ældreplejen etc.

Rengørings niveau og standard er af stor betydning for det man kan forvente i den daglige rengøring. Eksempelvis er det vigtig at børnehaver og vuggestuer har en høj grad af rengøring, således smitte og lignende undgås i største omfang.