Effektiviser driften med droneteknologi

Effektiviser driften med droneteknologi

Brug drone data til opgave- og ressourcestyring i driften kombineret med 3D opmålinger via droner, kortoplysninger, arealer, maskinpark etc.

 

Det drejer sig om at samle alle data (data er magt), dette via 3D droneteknologi. Fremskaf erfaringstider til de basismodeller der skal danne grundlaget for ressource allokeringen og maskinudnyttelsen.

Der er et kendt problem at rigtig mange maskiner i driften omkring udenoms arealer udnyttes rigtig dårligt. Flere maskiner bruges kun enkelte gange om året, hvorfor det giver mening at samle maskinerne i en maskinpark for flere uden om arealer, og dele disse ressourcer.  Det giver mening og gode besparelser i driften. Opdel evt. jeres afdelinger i områder og tilknyt maskinparkerne til de enkelte områder.

Herved vil det være lettere at vedligeholde maskinparken og sikre at alt arbejde udføres med det rigtige udstyr.

PÅ samme måde kan man med fordel samle mandskabet i områder, således man kan sikre en ensartet service for alle afdelinger. Lige leje samme service.

Afdelingsbestyrelserne får herved et bedre grundlag for estimering af budgetter og samtidig muligheden for at holde samme budgetter.

 

Effektiviseringen sker som følger

 

  • Organisering i områder og derved bedre udnyttelse af ressourcer
  • Maskinparken optimeres - bedre udnyttelse
  • Mulighed for benchmarking og dokumentation for arbejdet
  • Effektiv 3D opmåling via droner (billig teknologi)

 

Med kalender gives det daglige overblik for den enkelte, samt de samlede arbejde for områder eller hele boligselskaber. Faste rutiner og tidsregistrering der sikre at man med tiden får korrigeret basistiderne så de afspejler det faktiske tisbehov.

Det bliver lettere for personalet at tilrettelægge opgaverne – og i det hele taget overblikket forbedre for alle parter.

 

De sikre samtidig at ingen opgaver glemmes at vejledningerne er lige ved hånden (telefonen). Og der er dokumentation for udførslen af opgaverne.

 

Tilvejebringelse af data, så et analyseret grundlag kan effektiviserer driften. En forventet besparelse ligger på 8-15%

Forge platformen

Advertisement

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede Indlæg