Nyheder er en vigtig del af en hjemmeside. Her har man muligheden for at sikre at hjemmesiden udvikler sig.

Derfor bør man planlægge faste dage hvor man opretter nyheder til siden, og for dem offentliggjort. Hvis man til stadighed opretter nyheder, vil siden "leve" og du kan være sikker på at der er besøg ofte på hjemmesiden.

Hvis du med fordel kan linke videre til relevante sider der har opdatering, vil du ligeledes opleve et stort besøgs antal.