Rengøring er ikke bare rengøring
DS/INSTA 800. Standarden beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengørings kvalitet. Standarden kan samtidig danne skole for certificeringen af de virksomheder og personer der anvender INSTA-800. Med standarden får vi et fælles rengørings sprog, således arbejdet i det daglige bliver lettere. Hvilket vil sige at kommunikationen mellem aktørene forbedres på rengørings området.
  • Entydig dokumentation
  • Mulighed for at kontrollere at fastlagt kvalitetsniveau er nået.
  • Mulighed for kontrol af eget arbejde og indsats
  • Vi kan specificere vores krav
  • Mulighed for at informere brugerene om hvad de kan forvente
  • Objektive måle kriterier
  • Lettere at gennemskue tilbud og udbud
Standarden beskriver 2 hovedprincipper:
  • Visuel kontrol
  • Kontrol med måleinstrumenter