Rengøring er ikke bare rengøring

DS/INSTA 800.

Standarden beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengørings kvalitet. Standarden kan samtidig danne skole for certificeringen af de virksomheder og personer der anvender INSTA-800.

Med standarden får vi et fælles rengørings sprog, således arbejdet i det daglige bliver lettere. Hvilket vil sige at kommunikationen mellem aktørene forbedres på rengørings området.

  • Entydig dokumentation
  • Mulighed for at kontrollere at fastlagt kvalitetsniveau er nået.
  • Mulighed for kontrol af eget arbejde og indsats
  • Vi kan specificere vores krav
  • Mulighed for at informere brugerene om hvad de kan forvente
  • Objektive måle kriterier
  • Lettere at gennemskue tilbud og udbud

Standarden beskriver 2 hovedprincipper:

  • Visuel kontrol
  • Kontrol med måleinstrumenter