Wedooutdoor

Outdoor modul til håndtering af udenoms arealer. Beseret på Mysql er der opbygget et modul til håndtering af udenoms arealer som græd, hække, planter, træer etc.

Løsningen kan køre sammen med dronebaserede overflyvninger, google etc.

Forudsætningerne er at optimere på følgende områder.

 1. Generelt skabe et grunddataoverblik
 2. Overblik over især grønne og grå arealer
 3. Maskinpark, optimering
 4. Forventnings afstemning med afdelingerne
 5. Tidsforbrug, analyser og økonomi
 6. Outsourcing – insourcing og RIGHTsourcing
 7. Ensartet kvalitet på tværs af afdelinger og
  mennesker
 8. Inspektioner – fremdrift i byggeriet.

KALKULATIONER/PLANLÆGNING
Kalkulation og planlægning sker i Wedooutdoor.

 1. Beregning af service tider pr. areal
 2. Beregning af service tider pr. afdeling
 3. Assistenter/beregning af samlet tid
 4. Booking af materiel

Løsningen bygges op på grundlag af basis modeller.
En basis model indeholder en beskrivelse af det arbejde,
som skal foretages, den tid der bruges på et givet areal
(service), sværhedsgraden(beplantning etc), delopgaver,
nødvendige materialer.
Basis modellerne vil kunne deles mellem de enkelte
afdelinger, og skal udarbejdes på grundlag af de
erfaringstal der foreligger.